Belöningsbaserad träning

Belöningsbaserad träning innebär för mig att man har som ambition att basera sin träning på positiv förstärkning, det vill säga att hästen motiveras till att utföra beteendet vi tränar på genom att få tillgång till något som är värdefullt för den (i motsats till att den arbetar för att undvika något aversivt). När vi tränar med våra hästar är det oftast praktiskt och lämpligt att jobba med matbelöningar, vilket jag använder mig mycket av både i min egen träning och undervisning.

Jag gillar att träna belöningsbaserat för att det är ett roligt och motiverande sätt att bygga ett språk tillsammans med hästarna som till stor del bygger på hästens initiativ och som hjälper oss att tydligare kunna upptäcka många ledtrådar till hur hästen uppfattar en viss situation.

Om hästen agerar på ett sätt som inte passar oss i någon situation är det inte för att vara dum utan för att reda ut situationen på det bästa sätt den har förmåga till just då. Det är vår uppgift att lägga upp träningen, och andra situationer som hästen befinner sig i, så att hästen får de verktyg den behöver för att kunna hantera situationen på ett sätt som passar oss.

 

 

Läs mer under DISTANSLEKTIONER och LEKTIONER HOS DIG om du vill ha min hjälp med träningen.